Unettomien Puisto

“… riittämättömästä levosta ja unihäiriöistä on muodostumassa yleiseurooppalainen ongelma – osa tutkijoista puhuu jo epidemiasta. Laajuutta kuvaa se, että 20 -30 prosenttia unionin väestöstä kokee unettomuudesta. Näiden joukossa on myös lapsia ja nuoria. (Suomen Unitutkimus Seura ry)”

“It is a mark of success in a park, public lobby, or a lobby when people can come there and fall asleep”
( Christopher Alexander, Sara Ishikawa and Murray Silverstein of the Center for Environmental Structure. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction)

UNETTOMIEN PUISTO – PERUSIDEANA KOHTAAMISET

Unettomien puiston toiminta-ajatuksena ovat kohtaamiset muotoilun, taiteen ja tietyn yleisön, Unettomien, välillä. Lähes jokainen meistä on joskus uneton. Unettomien puiston konseptissa designajattelu kohtaa kaupunkiympäristön. Unettomien puisto on teko jonka kautta syntyy taju kaupungin eri ulottuvuuksista, taju unen ja/tai unettomuuden maantieteestä urbaanissa tilassa.

Unettomuus ja unihäiriöt ovat länsimaalaisen kulttuurin pimeä, mutta samalla kiehtova puoli. Unettomuus näyttää lisääntyvän yhteiskunnan rakenteen muuttuessa yhä teknisemmäksi tieto- yhteiskunnaksi. Syynä on lisääntynyt kiire, huoli henkilökohtaisesta turvallisuudesta, henkilösuhdeongelmat, epäsäännölliset työajat ja aikavyöhykkeiden ylitykset.

Unettomuutta, unettoman rooleja ja myyttejä on osaksi myös luotu populaarikulttuurissa ja taiteessa, niin hyvässä kun pahassakin. Tapahtumalla haluamme ottaa osaksi vastuun tapahtuman synnyttämistä elämyksistä ja toivomme että se antaisi yleisölle jotain enemmän kuin vain teatteriesityksen, klubin tai vaikka taide elämyksen.

Kohtaaminen muotoilijoiden, arkkitehtien, taiteentekijöiden, näyttelijöiden, arkkitehtien, muusikoiden ja unettomien välillä on olennainen osa Unettomien puiston toimintaa.

Konsepti: Tomas Ivan Träskman