Suomenlinna Money Lab

Suomenlinnan oma raha on vaihtoehtoinen valuutta, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön saaren asukkaille ja vierailijoille. Sen tarkoitus on luoda saarelle kulttuurista ja taloudellista pääomaa sekä luoda uusia tulkintoja Suomenlinnasta elävänä ja monipuolisena ympäristönä, unohtamatta saaren monikerroksista historiaa. Projektin käynnistäjinä toimivat taiteilija Christian Nold, kuraattori Susanne Jaschko sekä suomalainen mediataideorganisaatio Pikseliähky.

Jatkossa projektia johtaa paikallisista asukkaista ja aktiiveista koostuva työryhmä, joka päättää miten projektista kertyvä rahallinen tuotto käytetään saaren hyväksi. Järjestämme sarjan työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan, miten paikallinen rahayksikkö voisi piristää sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vaihtoa saarella. Projekti on avoin kaikille jotka haluavat osallistua ja vaikuttaa siihen minkälainen valuuttasysteemi Suomenlinnaan perustetaan. Tavoitteena on lanseerata toimiva käyttöraha vuoden 2012 aikana.

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS

Suomenlinna Money Lab

The concept is to create a complementary currency for Suomenlinna , designed for everyday use by local people and visitors, which will add cultural & economic value to Suomenlinna. The creative project will maintain the history of the island as well as representing the diversity of Suomenlinna as a living island. The project has been initiated by the artist Christian Nold, the curator Susanne Jaschko and the Finnish cultural organisation Pixelache.

The project will be run by a steering group of local inhabitants who will decide how the profits from the project will be used for the benefit of the island. We are organising workshops and brainstorming sessions to discuss how money is currently functioning on Suomenlinna and how a local currency can improve local social, cultural and economic contact and exchange. The project is run in an open and participatory context, so anyone is free to join in and help direct the research. The plan is to launch a functioning complimentary currency for Suomenlinna in mid 2012.

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS