Camp Pixelache

Pikseliähky on monialainen kokeellisen taiteen, designin, tutkimuksen ja aktivismin organisaatio. Järjestämme 11.-12. toukokuuta Camp Pixelache -tapahtuman, joka on kompaktimpi versio Pikseliähky -festivaalista ja perustuu vuosien 2011 ja 2010 Camp Pixelache -tapahtumista saatuihin positiivisiin kokemuksiin. Tapahtumapaikkana on Arbis, joka sijaitse aivan Helsingin keskustan tuntumassa, Kansallismuseon takana.

Camp Pixelache rakentuu 12.5. järjestettävän “epäkonferenssipäivän” ympärille, jonka teema on “Do It With Others” – ”Tee toisten kanssa” (D.I.W.O.). Miten taiteilijat, tekijät, kulttuurintuottajat, tutkijat ja aktivistit voisivat yhteistyössä toistensa ja yleisöjen kanssa luoda uusia yhteistuotannon malleja teoksille ja tapahtumille, pitäen kestävän kehityksen yhtenä päätavoitteena? Lisäksi Arbiksella järjestetään demonäyttely, jossa on esillä open design-, trashlab- ja hacklab-projekteihin liittyviä demoja.

Puheenvuoroja ja demoja ehtii edelleen ehdottaa!!!!
Lisätietoa: http://www.pixelache.ac/helsinki/camp12/

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS

Camp Pixelache

Pixelache Helsinki is a transdisciplinary platform for experimental art, design, research and activism. We are organising this year a more compact edition of their annual festival, called ‘Camp Pixelache’ during on 11-12 May 2012, based on previous Camp Pixelache experiments. The main venue for the event is Arbis, the Swedish-language adult education centre located close to the Finnish National Museum, in central Helsinki.

Camp Pixelache 2012 is designed around one main unconference day on Saturday 12.5, with an overarching theme of ‘Do It With Others’ (D.I.W.O.). How can artists, makers, cultural producers, researchers and activists work collaboratively with each other and audiences, to create new co-production models for artefacts/events with sustainability as the core goal? Within the Arbis venue there will also be demo stalls of various maker, open design, trashlab and hacklab projects.

There is still time to send proposals for presentations and demos!!!

More info: http://www.pixelache.ac/helsinki/camp12/

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS

How can cultural associations engage with urban/social change?

When can or should cultural associations hand over community-orientated projects to the local communities they are initiated with? Pixelache Helsinki and Linnalabor Tallinn discuss the organizational and participatory practices of engaging in one’s neighbourhood and the different economies involved. They will cover different citizen, volunteer, artistic and activist strategies, as well as grassroots community development in their recent work.

Date: 21 April 2012
Time: 14:00

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS

Suomenlinna Money Lab

Suomenlinnan oma raha on vaihtoehtoinen valuutta, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön saaren asukkaille ja vierailijoille. Sen tarkoitus on luoda saarelle kulttuurista ja taloudellista pääomaa sekä luoda uusia tulkintoja Suomenlinnasta elävänä ja monipuolisena ympäristönä, unohtamatta saaren monikerroksista historiaa. Projektin käynnistäjinä toimivat taiteilija Christian Nold, kuraattori Susanne Jaschko sekä suomalainen mediataideorganisaatio Pikseliähky.

Jatkossa projektia johtaa paikallisista asukkaista ja aktiiveista koostuva työryhmä, joka päättää miten projektista kertyvä rahallinen tuotto käytetään saaren hyväksi. Järjestämme sarjan työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan, miten paikallinen rahayksikkö voisi piristää sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vaihtoa saarella. Projekti on avoin kaikille jotka haluavat osallistua ja vaikuttaa siihen minkälainen valuuttasysteemi Suomenlinnaan perustetaan. Tavoitteena on lanseerata toimiva käyttöraha vuoden 2012 aikana.

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS

Suomenlinna Money Lab

The concept is to create a complementary currency for Suomenlinna , designed for everyday use by local people and visitors, which will add cultural & economic value to Suomenlinna. The creative project will maintain the history of the island as well as representing the diversity of Suomenlinna as a living island. The project has been initiated by the artist Christian Nold, the curator Susanne Jaschko and the Finnish cultural organisation Pixelache.

The project will be run by a steering group of local inhabitants who will decide how the profits from the project will be used for the benefit of the island. We are organising workshops and brainstorming sessions to discuss how money is currently functioning on Suomenlinna and how a local currency can improve local social, cultural and economic contact and exchange. The project is run in an open and participatory context, so anyone is free to join in and help direct the research. The plan is to launch a functioning complimentary currency for Suomenlinna in mid 2012.

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS