BubbleMotion – lähiliikennerata

BubbleMotion on käyttäjälähtöisesti suunniteltu liikenneväline yksityisen ja joukkoliikenteen välimaastoon. Se on osa joukkoliikennejärjestelmää, mutta kullakin matkustajalla (tai matkustajaporukalla) on oma vaununsa. Kuljettajaa ei ole, vaan vaunut kulkevat tietokoneohjatusti. Aikatauluja ei tarvita, vaan ajoneuvot odottavat asemalla matkustajia (eikä toisin päin, kuten nyt). Tarkoituksena on parantaa julkisen liikenteen palvelutasoa esim. uusilla asuntoalueilla niin paljon, että oman auton omistaminen tulee entistä tarpeettomammaksi.
Pidämme kävelemisestä, pyöräilemisestä, nykyisistä hyvin toimivista julkisen liikenteen osista (= ratikat, metro, lähijunat). Haluamme hiilineutraalin maailman, joka on käytettävyydeltään *parempi* kuin tämä nykyinen.

AVAINSANAT Nyckelord KEYWORDS